• Świadczymy profesjonalne usługi rachunkowe (pełna i uproszczona księgowość, kadry i płace, doradztwo prawne) jako licencjonowane biuro rachunkowo- finansowe.
  • Prowadzimy procesy rejestracyjne podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych (KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, inne), oferując siedzibę rejestrową i dla celów korespondencji.
  • Oferujemy do nabycia specjalistyczne publikacje prawno-finansowe poświęcone zagadnieniom podatkowym, funduszy unijnych oraz organizacji pozarządowych.
  • Organizujemy szkolenia i świadczymy doradztwo w zakresie prawa finansowego, prawa pracy, prawa handlowego i innych zagadnień.

Trzecie wydanie książki "Rachunkowość organizacji pozarządowych" już dostępne!

Ukazało się III wydanie książki "Rachunkowość organizacji pozarządowych", M. Supera-Markowska, Warszawa 2018, liczba ston: 154. 

 

Szkolenia dla NGO nt.:"Jak sporządzić sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe organizacji pozarządowej za 2017", "Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwóch szkoleniach nt.:

 „Jak sporządzić sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe organizacji pozarządowej za 2017 r. z uwzględnieniem nowych przepisów obowiązujących dla sprawozdań sporządzanych za 2017 r.” - 13 marca 2018 r., Warszawa, ul. Hoża 66/68

 „Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe” - 14 marca 2018 r., Warszawa, ul. Hoża 66/68

W przypadku chęci uczestnictwa, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi programami szkoleń oraz stosowne przekazanie załączonej karty zgłoszenia zgodnie z zawartymi w niej informacjami.