• Świadczymy profesjonalne usługi rachunkowe (pełna i uproszczona księgowość, kadry i płace, doradztwo prawne) jako licencjonowane biuro rachunkowo- finansowe.
  • Prowadzimy procesy rejestracyjne podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych (KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, inne), oferując siedzibę rejestrową i dla celów korespondencji.
  • Oferujemy do nabycia specjalistyczne publikacje prawno-finansowe poświęcone zagadnieniom podatkowym, funduszy unijnych oraz organizacji pozarządowych.
  • Organizujemy szkolenia i świadczymy doradztwo w zakresie prawa finansowego, prawa pracy, prawa handlowego i innych zagadnień.

Międzynarodowa konferencja nt.: „AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW W POLSCE I HISZPANII W KONTEKSCIE ROZWOJU WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ"

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji nt.:

"AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW W POLSCE I HISZPANII W KONTEKSCIE ROZWOJU WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ", która odbędzie się w dniu 16 maja br. na Uniwersytecie Warszawskim, ul. Lipowa 4, sala 1.2 

 

Trzecie wydanie książki "Rachunkowość organizacji pozarządowych" już dostępne!

Ukazało się III wydanie książki "Rachunkowość organizacji pozarządowych", M. Supera-Markowska, Warszawa 2018, liczba ston: 154.