• Świadczymy profesjonalne usługi rachunkowe (pełna i uproszczona księgowość, kadry i płace, doradztwo prawne) jako licencjonowane biuro rachunkowo- finansowe.
  • Prowadzimy procesy rejestracyjne podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych (KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, inne), oferując siedzibę rejestrową i dla celów korespondencji.
  • Oferujemy do nabycia specjalistyczne publikacje prawno-finansowe poświęcone zagadnieniom podatkowym, funduszy unijnych oraz organizacji pozarządowych.
  • Organizujemy szkolenia i świadczymy doradztwo w zakresie prawa finansowego, prawa pracy, prawa handlowego i innych zagadnień.

Międzynarodowa konferencja nt.: „AKTUALNE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE ORAZ Z ZAKRESU PRAWA HANDLOWEGO W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH GOSPODARCZYCH"

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji nt.:

"AKTUALNE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE ORAZ Z ZAKRESU PRAWA HANDLOWEGO W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH GOSPODARCZYCH",

która odbędzie się w dniu 17 maja br. na Uniwersytecie Warszawskim, Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

 

Trzecie wydanie książki "Rachunkowość organizacji pozarządowych" już dostępne!

Ukazało się III wydanie książki "Rachunkowość organizacji pozarządowych", M. Supera-Markowska, Warszawa 2018, liczba ston: 154.