• Świadczymy profesjonalne usługi rachunkowe (pełna i uproszczona księgowość, kadry i płace, doradztwo prawne) jako licencjonowane biuro rachunkowo- finansowe.
  • Prowadzimy procesy rejestracyjne podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych (KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, inne), oferując siedzibę rejestrową i dla celów korespondencji.
  • Oferujemy do nabycia specjalistyczne publikacje prawno-finansowe poświęcone zagadnieniom podatkowym, funduszy unijnych oraz organizacji pozarządowych.
  • Organizujemy szkolenia i świadczymy doradztwo w zakresie prawa finansowego, prawa pracy, prawa handlowego i innych zagadnień.

Szkolenia połączone z warsztatami dla organizacji pozarządowych na temat: obowiązków podatkowych i sprawozdawczości finansowej - 14 i 15 luty, 2018 r. r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwóch szkoleniach połączonych z warsztatami nt.:

  • „Obowiązki organizacji pozarządowych w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku od towarów i usług z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości obowiązujących po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2017 r.” - 14 lutego 2018 r., Warszawa, ul. Hoża 66/68
  • „Sporządzanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych według nowych przepisów obowiązujących po raz pierwszy dla sprawozdań sporządzanych za 2017 r.” - 15 lutego 2018 r., Warszawa, ul. Hoża 66/68

W przypadku chęci uczestnictwa, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi programami szkoleń oraz stosowne przekazanie załączonej karty zgłoszenia zgodnie z zawartymi w niej informacjami.

 

Do pobrania programy i karta zgłoszeń.

Szkolenia nt. RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJACYCH DLA SPRAWZODAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH ZA 2017 R

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu nt.: „RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJACYCH DLA SPRAWZODAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH ZA  2017  R.”, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r., w Warszawie, ul. Hoża.

W przypadku chęci uczestnictwa, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym programem szkolenia oraz stosowne przekazanie załączonej karty zgłoszenia zgodnie z zawartymi w niej informacjami.