o nas

Espol sp. z o. o. została założona w 2001 roku. Obecnie jej główna działalność skupia się na świadczeniu usług rachunkowo – finansowych jako biuro rachunkowo-finansowe, działalności wydawniczej oraz szkoleniowo-doradczej.

Przedstawiamy Państwu osoby zarządzające Espol sp. z o.o.

Maria Supera-Markowska – Prezes Zarządu Espol sp. z o.o., doktor nauk prawnych, Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego oraz Kierownik Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Dyplom Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Certyfikat Ministra Finansów Uprawniający do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych (nr 11262/2005). Płynnie posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. Jest wykładowcą akademickim (między innymi na Wydziale Prawa i Administracji UW) oraz autorem licznych publikacji z zakresu prawa finansowego (w tym podatkowego), prawa europejskiego oraz prawa hiszpańskiego.

Kontakt: maria.supera@brf-espol.pl

Maciej Markowski – Wiceprezes Zarządu Espol sp. z o.o., magister zarządzania, specjalista w zakresie księgowości MiŚP i organizacji pozarządowych oraz rozliczania projektów unijnych.

Kontakt: maciej.markowski@brf-espol.pl