Aktualności

Trzecie wydanie książki "Rachunkowość organizacji pozarządowych" już dostępne!

Ukazało się III wydanie książki: M. Supera-Markowska, „Rachunkowość organizacji pozarządowych”, Warszawa 2018 (stan prawny: 12 luty 2018 r.).

Liczba stron: 154.

 

Rachunkowosc_wyd_3_OKLADKA.pdf  Rachunkowosc_wyd_3_spis_tresci.pdf


Zapraszamy do składania zamówień! Zamówienia: maciej.markowski@brf-espol.pl

Szkolenia dla NGO nt.:"Jak sporządzić sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe organizacji pozarządowej za 2017", "Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwóch szkoleniach nt.:

 „Jak sporządzić sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe organizacji pozarządowej za 2017 r. z uwzględnieniem nowych przepisów obowiązujących dla sprawozdań sporządzanych za 2017 r.” - 13 marca 2018 r., Warszawa, ul. Hoża 66/68

 „Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe” - 14 marca 2018 r., Warszawa, ul. Hoża 66/68

W przypadku chęci uczestnictwa, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi programami szkoleń oraz stosowne przekazanie załączonej karty zgłoszenia zgodnie z zawartymi w niej informacjami.

 

program_rachunkowosc

program_działalnosc_gospodarcza

karta_zgloszenia_3.doc

                   

Szkolenia połączone z warsztatami dla organizacji pozarządowych na temat: obowiązków podatkowych i sprawozdawczości finansowej - 14 i 15 luty, 2018 r. r., Warszawa

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w dwóch szkoleniach połączonych z warsztatami nt.:

  • „Obowiązki organizacji pozarządowych w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku od towarów i usług z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości obowiązujących po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2017 r.” - 14 lutego 2018 r., Warszawa, ul. Hoża 66/68
  • „Sporządzanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych według nowych przepisów obowiązujących po raz pierwszy dla sprawozdań sporządzanych za 2017 r.” - 15 lutego 2018 r., Warszawa, ul. Hoża 66/68

W przypadku chęci uczestnictwa, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi programami szkoleń oraz stosowne przekazanie załączonej karty zgłoszenia zgodnie z zawartymi w niej informacjami.

 

 

Program_opodatkowanie_z_warsztatami_14_lutego.pdf

Program_rachunkowosc_warsztaty_15_luty.pdf

Karta_zgloszenia.doc